top of page

Ürünler & Hizmetler

Şirketimiz ürün çeşitliliği açısından oldukça fazladır. Bunlar; Soğan, patates, şeker pancarı, mısır, fasulye buğday, arpa ve sebze grupları.Konum İtibariyle arazi iklim yapısından dolayı 6 ay boyunca hasat'a sahip olmaktadır. Bu da doğal olarak ürün çeşitliligini arttırıyor.

bottom of page